Menu Close

Macedoslavischen-Dialekte

ден

Леонхард Мазинг (познат и како: Готхилф Леонхард Мазинг; германски: Gotthilf Leonhard Masing; 21 ноември 1845 — 4 април 1936) — универзитетски професор, теолог, славист, индоевропеист, дијалектолог, акцентолог и автор на трудови од областа на македонскиот јазик.[1] Мазинг по потекло бил дел од Балтичките Германци.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Category:

Како славист со феноменален слух и знаење на над 50 јазици, тој во говорот на Македонците, што ги сретнал во Германија препознал карактеристики на создаден јазик, различен од другите словенски јазици.

Неговите дела за рефлексот на „тј“ и „дј“ од 1890 година и за македонскиот акцент од 1891 година дале поттик за натамошни македонистички истражувања.
Zur Laut- und Akzentlehre der Macedoslavischen Dialekte, Санкт Петербург, 1891

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Macedoslavischen-Dialekte”

    Your email address will not be published.