Menu Close

Чорбаџи Теодос

210 ден

„Чорбаџи Теодос“ е комедија напишана од Васил Иљоски.

Темата во драмата е забранетата љубов на двајца млади, а идејата е да се исмее надуениот чорбаџиски свет.

Дејството се случува во Скопје, во турско време.

Драмата е составена од три чина, а драмското дејствие е развиено во четири етапи:

1. експозиција — семејната атмосфера и прикажување на доминантниот лик;

2. заплет — воведување на конфликтот меѓу Арсо и Теодос;

3. кулминација — подметнувањето на кумството;

4. расплет — ослободување од кумството и дозволата за женидба.

Во драмата има многу битово-социјални елементи.

Битови:

патријархалните односи во семејството — покорноста на сопругата, синот и сите останати кон главата на семејството;
избирањето на снаата од страна на родителите;
обичаите на кумството — пиењето, јадењето, песните, орото;
менталитетот на Ромите;
озборувањата во чаршијата;
итрината и ведрината на сиромашните и должниците итн.

Социјални:

поделеноста на луѓето на богати и сиромашни.
Темата во драмата е забранетата љубов на двајца млади, а идејата е да се исмее надуениот чорбаџиски свет.

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Чорбаџи Теодос”

    Your email address will not be published.