Menu Close

Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване

ден

Изземват се от държавата всички книги с прогермански и изобщо фашистки и расистки характер, както и книгите написани против Съветския съюз и свободолюбивите народи от всички лица и места, където и да се намират те.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ/ FREE DOWNLOAD

Подлежат на изземване, като литература, която се засяга от 12-то постановление на Министерския съвет, книгите вписани в приложения списък, изработен от Министерството на пропагандата и съставляващ неразделна част от настоящата наредба. Книги, невключени в приложения списък, но които по съдържание отговарят на квалификацията дадена от поменатото постановление, може да се изземват, съгласно допълнителни списъци, които ще се изработват последователно от Министерството на пропагандата. Ако такива се окажат, без да са посочени в списъците на Министерството, то се предоставя на областните инспектори на Министерството на пропагандата, със съдействие на ОФ комитетските органи и тия на милиционерските власти, да ги блокират и донесат в Министерството с мотивиран доклад, след което с тия книги ще се претъпва съгласно допълнителните наредби на Министерството.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ