Menu Close

Современа хербална медицина ФИТОТЕРАПИЈА

ден

Фитотерапијата или современата хербална медицина претставува научна дисциплина која ја проучува употребата на лековитите растенија и нивните производи во превенцијата и во третманот на заболувањата кај човекот. Има корени во многу далечното минато, а претставува медицина која во голем дел се базира врз искуството што е пренесувано од генерации наназад, вербално или со пишан збор.

ISBN – 978-608-253-030-7
COBISS.MK-ID – 102563850

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

 

Фитотерапијата или современата хербална медицина претставува научна дисциплина која ја проучува употребата на лековитите растенија и нивните производи во превенцијата и во третманот на заболувањата кај човекот. Има корени во многу далечното минато, а претставува медицина која во голем дел се базира врз искуството што е пренесувано од генерации наназад, вербално или со пишан збор.
Современата хербална медицина денес доживува едно посебно научно внимание кое е во согласност со сè поголемите барања на современиот човек терапевтските средства да бидат ефикасни, а притоа да не предизвикуваат несакани ефекти во организмот. Хербалните препарати, во таа смисла, се далеку пред синтетските, конвенционалните лекови, коишто се недвосмислено ефикасни во третманот на заболувањата, дејствуваат брзо и промените што ги предизвикуваат се манифестираат очигледно, но, исто така, развиваат и голем број несакани ефекти. Хербалните препарати се многу добри кандидати за безбедни лекови што не развиваат несакани ефекти, но треба да се биде свесен дека при нивната употреба терапевтските ефекти и промените кај болниот се манифестираат побавно и во еден попролонгиран период, бидејќи тие дејствуваат на сосема друг начин во однос на синтетските лекови, имено на начин со кој ги потикнуваат сопствените сили на организмот за излекување, а не да ги заменуваат.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

    Translate »