Menu Close

РЕЧНИК шумарство, екологија, животна средина (е-книга)

60 ден

Познавањето на стручните термини од дадена област може многу да помогне дури и при скромно познавање на определен јазик.

Различните искуства и тешкотии при користењето странски материјали од областа на шумарство, дрвната индустрија, екологијата, одржливиот развој и потребата да земат приклучок и нашите стручни лица од овие области во светските научни и развојни достигнувања, укажуваа дека има потреба од издавање на еден ваков повеќејазичен речник на странски термини, изрази, поими и категории од областа на науката, техниката на производство за индустриско користење на дрвото, со одржливо стопанисување во современите еколошки услови.

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “РЕЧНИК шумарство, екологија, животна средина (е-книга)”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *