Menu Close

РЕЧНИК шумарство, екологија, животна средина (е-книга)

60 ден

DICTIONARY OF FORESTRY, ecology & environment (e-Book)

 

Познавањето на стручните термини од дадена област може многу да помогне дури и при скромно познавање на определен јазик.

Купи 

Различните искуства и тешкотии при користењето странски материјали од областа на шумарство, дрвната индустрија, екологијата, одржливиот развој и потребата да земат приклучок и нашите стручни лица од овие области во светските научни и развојни достигнувања, укажуваа дека има потреба од издавање на еден ваков повеќејазичен речник на странски термини, изрази, поими и категории од областа на науката, техниката на производство за индустриско користење на дрвото, со одржливо стопанисување во современите еколошки услови.

Contents : Macedonian-English-Francais-Deutsch Forestry Dictionary /

English-Macedonian Forestry Dictionary /

Dictionnaire Forestier Francais – Macedonienne /

Deutsch-Makedonisches Forestworterbuch /

Latin-Macedonian botanical dictionary in forestry /

Latin-English-French-German Forest botanical dictionary /

General Abbreviations /

Оrganizations

Buy now

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “РЕЧНИК шумарство, екологија, животна средина (е-книга)”

    Your email address will not be published.