Menu Close

Проклета авлија

160 ден

„Проклета авлија“ повеќе историска книга отколку роман по својата структура наликува на една кутија во која влегува друга, а во таа друга влегува трета, во третата четврта… „Проклета авлија“ е приказна во приказна. Колку повеќе ја читате, толку повеќе дознавате дека карактерите на луѓето се различни, но животот е еден. Мора секој да има различен лик, различна личност за да се чувствува нееднаквоста меѓу нас самите.

Out of stock

Андриќ прави кула (слична како вавилонската) која е градена од човековите судбини. Навидум ќе помислиме дека без секој се може, но ако една тула ја нема, тогаш се руши сè, се руши општеството и тоа не постои како цело.
Дејството во „Проклета авлија“ е прикажано преку инверзивен тек на нарацијата. 19 Век е времето на случување на заплетот во еден затвор во Цариград.
Ликот на фра-Петар е движечкиот наратор кој како во рамка ги става случувањата од затворскиот живот, навлегувајќи во поединечните судбини.

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Проклета авлија”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *