Menu Close

Предвесници на Бурата

ден

Манџуков ги пишувал своите мемоари помеѓу 1946 и 1959 година. Подоцна ги испратил илегално во Париз, каде што во име на Париската организација на Федерацијата на анархокомунисти во Бугарија (ФАКБ) биле депонирани во документарната библиотека на Универзитетот во Нантер, Франција, кој авторските права ги добил во странство.

БЕСПЛАТНО ПРРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Бугарските анархисти и роднините на авторот добиваат 20 фотокопии од оригиналниот ракопис. Ова издание е базирано на една од нив. Тој е и најкомплетниот досега – со минимални промени на оригиналот за да се зачува што е можно подобро духот на времето и автентичноста на историскиот текст.

Книгата е објавена со поддршка на Антон Николов, Петко Василев, Крастју Павлов, Георги Беликапов, Георги Калчев, Александар Ванчев, Александар Наков, Коичо Коичев, Петко Карпатов и други.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD