Menu Close

Предание за “Чесното дрво” на поклоничките икони“ерусалими” во Македонија, XIX век

Темата на овој труд е преданието за Чесното дрво сликано на големите поклонич ки икони “ерусалими”.

FREE DOWNLOAD

Category:

Композицијата е инспи рирана од средновековното апокрифно предание за престапот на старозаветниот Лот и иску- пувањето на гревот, кое се доведува во врска со Чесното дрво, кралот Соломон и крстот на кој е распнат Исус Христос.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Предание за “Чесното дрво” на поклоничките икони“ерусалими” во Македонија, XIX век”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »