Menu Close

ПРАКТИКУМ ПО СУДСКА МЕДИЦИНА

ден

Водич за практична настава по судска медицина

Практикумот по судска медицина претставува водич низ практичната настава
по предметот судска медицина, наменет за студентите по општа медицина и
стоматологија. Во него се сместени 12 поглавја кои соодветствуваат со програмата за
вежби по судска медицина на Факултетот по медицински науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип. Првите четири поглавја се од областа на Форензичната
патологија, односно работа со кадавери во аутопсионата сала. Во следното поглавје,
Форензична криминалистика, изложени се методите на вештачење на траги од
биолошки материјал, како што се: крв, влакна и сперма. Во овој дел се сместени и
методите на траги од барутна експолозија при огнострелните повреди.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ПРАКТИКУМ ПО СУДСКА МЕДИЦИНА”

Your email address will not be published. Required fields are marked *