Menu Close

Полаки, за шопските краишта во Кочанско

ден

Планинскиот дел од Кочанско во себе чува многу богатства.

Природата го надарила со најразновиден растителен и животински свет,рудни богатства,а народот со векови го чувал и надградувал материјалното

и духовното културно наследство.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ

Планинскиот дел од Кочанско во себе чува многу богатства.

Природата го надарила со најразновиден растителен и животински свет,рудни богатства,а народот со векови го чувал и надградувал материјалното

и духовното културно наследство.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ