Menu Close

МИТСКИТЕ СЛИКИ НА ЈУЖНИТЕ СЛОВЕНИ

ден

Bo оваа книга се зборува за паганската религија и митологија на Јужните Словени. Истражувањата што ja сочинуваат не се базираат врз спевовите, преданијата и обредите зачувани до денес, ниту пак врз пишаните историски извори.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Категорија:

Главна особеност на научниот пристап применет во книгава е неговата втемеленост во ликовните претстави што Јужните Словени, заедно со многу други народи, ги создавале низ епохите. Овие претстави до нас допираат на два начина – со ископувањето на вековните земјени пластови или преку непрекинатото репродуцирање низ десетици и стотици генерации, cè до наши дни. Оттука, базични научни дисциплини од кои се црпи главниот материјал за овие истражувања се археологијата и етнологијата, кои од своја страна ѝ даваат основен белег и на самава книга. Таквиот пристап е пред cè мотивиран од фактот што ликовниот медиум се покажува како најтраен и најавтентичен преносител на древните словенски традиции.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

    Рецензии

    Сеуште нема препораки.

    Оценете го производот “МИТСКИТЕ СЛИКИ НА ЈУЖНИТЕ СЛОВЕНИ”

    Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

    Translate »