Menu Close

К О Н З О Л А М Е Н Т У М

ден

Минуциозниот ритуал на Фин Амор (трубадурската
„учтива љубов”) ги има сите карактеристики на иницијацискиот обред. Не недостасуваат ни претходни инструкции, ни градификацијата на искушението, ни квазипобожниот допир, ни тајната, ни темата на „симболичната
смрт”, проследена со ново раѓање, нова младост која
иницијантот го претвора во друг човек. Под превезот на
љубовната поезија, трубадурската поезија е посветеничка поезија. Воопшто не е случајно што нејзините посветеници (следбеници) ја нарекуваат Весела наука, затоа што
таа е многу повеќе од уметност, таа е спознание просветлено од срцето, таа е Гноза.
Жерар де Сед, Тајната на Катарите

„Кон портите на возљубената се приближил еден
ашик-дервиш и почукал.
Кој е? – го прашале.
Јас! – одговорил тој.
Тука нема место за мене и тебе – му било возвратено.
Портата останала затворена.
По години и години копнеење ашик-дервишот се
вратил и повторно почукал на истата порта.
Кој е? – го прашале.
Ашик-дервишот одговорил – Ти!
Портата се отворила ширум пред него.“
Џалалудин Руми Мевлана

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “К О Н З О Л А М Е Н Т У М”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *