Menu Close

Кумството во црквата

ден

Книгата „Кумството во Црквата“ – претставува типично историско – катихетско дело, кое служи за запознавање со институцијата кумство во Црквата.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ

Ова дело длабоко задира во пределите на Црковното и Брачното право, од чиј што научен аспект се разработува целото дело. Во исто време, исто така не е воопшто занемарен и литургискиот аспект. Првиот дел од делото е посветен – општо за институцијата кумство, а додека вториот дел е посветен на духовното сродство, со што е заокружено делото. Така на еден современ богословски начин се нудат низа решенија на современиот проблем околу институцијата кумство во Црквата. Делото е мошне интересно. Напишано е на едноставен и чист македонски литературен јазик. Со читање на ова дело се здобиваме со знаења поврзани околу кумството, но и добиваме низа решенија за проблемите, кои со текот на времето се појавиле околу институцијата – кумство. Оваа тема секогаш привлекува посебно внимание како за теолозите – канонисти (црковни правници), така и за историчарите ширум светот.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Кумството во црквата”

    Your email address will not be published.