Menu Close

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

ден

УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА

Во Западниот свет, комуникациските вештини во медицината се учат во текот
на целите студии и подоцна во текот на трајното усовршување и тоа најчесто преку
учење во мали групи и со играње на улоги, со интервјуирање на болни или со
интервјуирање со симулирани болни.
Во процесот на интензивниот развој на истражувањето, едукацијата и
примената на комуникациските вештини во медицината, се основани големи
меѓународни и национални организации кои се бават со комуникациите во
здравството. Една од најпознатите е Американската академија за комуникација во
здравството (American Academi for Comunikacion in Healt Care) која веќе неколку
децении се занимава со истражување, со евалуација и со примена на најдобрите
модели на комуникациите во здравството.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ”

Your email address will not be published.