Menu Close

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

ден

УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА

Во Западниот свет, комуникациските вештини во медицината се учат во текот
на целите студии и подоцна во текот на трајното усовршување и тоа најчесто преку
учење во мали групи и со играње на улоги, со интервјуирање на болни или со
интервјуирање со симулирани болни.
Во процесот на интензивниот развој на истражувањето, едукацијата и
примената на комуникациските вештини во медицината, се основани големи
меѓународни и национални организации кои се бават со комуникациите во
здравството. Една од најпознатите е Американската академија за комуникација во
здравството (American Academi for Comunikacion in Healt Care) која веќе неколку
децении се занимава со истражување, со евалуација и со примена на најдобрите
модели на комуникациите во здравството.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *