Menu Close

ЗДРАВА ИСХРАНА ЗА ДЕЦА ОД ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

ден

ЗДРАВЈЕТО ВЛЕГУВА НА УСТА!
ЗДРАВЈЕТО НЕ Е РЕКЛАМА!
ДА ИНВЕСТИРАМЕ ВО
НАШАТА ИДНИНА!

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Category:

Исхраната е еден од многу важните фактори во заштитата и развојот на хуманото здравје
почнувајќи од бременоста на мајката. Здрава, оптимална и балансирана исхрана е есенцијална за
сите, особено за децата, бидејќи навиките во исхрана се добиваат уште во раното детство така
што тие стануваат обележје во целиот наш живот.
Во доенечкиот, детството и адолесцентскиот период, карактеристични со интензивен раст
и развој на човекот кога организмот е многу осетлив на секакви промени неопходнa е здрава и
оптимална исхрана за одржување на добро здравјe.
Растот и развојот се во тесна врска или зависат од повеќе фактори како што е исхраната,
генетската структура, возраста, околината, социоекономските фактори, културата и
традицијата. Не секогаш е возможно контрола на факторите од околината или евентуално
влијание на генетската структура. Многу полесно е да се изградат добри навики во исхраната
почнувајќи уште од раното детство. На таков начин можеме да дадеме силен ефект врз нашето
здравје, среќен, квалитетен, долговечен и продуктивен живот.

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “ЗДРАВА ИСХРАНА ЗА ДЕЦА ОД ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ”

    Your email address will not be published.