Menu Close

Црни овци

ден

Црни овци-без најава ,БЕСПЛАТНО,ТУКА

Првиот антологиски избор од светскиот расказ Црни овци (Скопје, издание на Детска радост од 1996 година) беше подготвен првенствено за младата популација.
„Црни овци“ од Катица Ќулавкова (2012)

…Неколкуте раскази со постмодернистички клуч од Црни овци, сепак не се доволни за да ја пополнат потребата која е очевидна во Република Македонија за издавање на една антологија/селекција на современиот, постмодернистички расказ.

– Свртувајќи се кон посовремени автори, решив да ја насочам антологијава кон нашите простори, па затоа вклучив уште еден расказ од поблиските средини, тоа е расказот на Милорад Павиќ „Чај за двајца“, инаку расказ кој може да биде занимлив за младата популација со развиена визуелна имагинација, со интерес за чудното, а не само чудесното, образована/воспитана информатички за комбинаторики, за една специфична игра на можното и неможното, за семантички пресврти и изненади; – Расказот на Павиќ, покрај расказот на Кортасар, на Борхес и на Маркес, спаѓа и во групата раскази кои ја најавуваат постмодерната, со нејзините фрагментарни комбинаторики кои и реалното го прикажуваат како нереално.

…А неколку прегради понатаму, една мека, безопасна, заспана креатура по име Емплфорт, со мошне влакнести уши и со изненадувачки талент да си игра со рими и со стихови, произведуваше искривени верзии – или дефинитивни текстови, како што ги нарекуваа – песните кои беа идеолошки опасни, но кои од една или од друга причина, требаше да бидат задржани во антологиите.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)

Please follow and like us:

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Црни овци”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Translate »