Menu Close

ЕНТЕРИЕР И ЕКСТЕРИЕР

ден

Книгата е замислена како наставен материјал доволен да го покрие вкупното
градиво по предметот Ентериер и екстериер, наменет за студентите по архитектура и
дизајн, но и за сите кои се занимаваат со концептите на дизајнот

Концепирана е на таков начин што ги дава насоките во ентериерниот и
екстериерниот дизајн, професијата дизајнер, процесот на дизајнирање, краток осврт
на дизајнерите во 21.
век и некој од позначајните стилови на нашето време,
планирањето на просторот, бојата во дизајнот, еко дизајнот и на крај кратка
презентација за најзастапените техники на презентација кои се користат во дизајнот.
Одредениот обем и структура треба да создадат јасна слика во воведот на
дизајнирање на ентериерно и екстериерно пространство.
Книгата со своите разбирливи теми, преку теоретски излагања, цртежи и
илустрации ќе го привлече вниманието на секој читател

Please follow and like us:

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “ЕНТЕРИЕР И ЕКСТЕРИЕР”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Translate »