Menu Close

БИБЛИОГРАФИЈА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ И ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ ОДБРАНЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – 1991 – 2016

ден

Библиографските единици во публикацијата се одредени со следните елементи: автор, наслов на трудот, место и назив на научната институција каде што е бранет трудот, година на одбраната, број на страниците и УДК индекс. Библиографијата е средена азбучно и содржи Регистар на автори и Регистар на наслови.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Универзитетот „Св. Климент Охридски„ – Битола е најзначајна установа од областа на високото образование во регионот на Југозападна Македонија. Основањето на Вториот македонски универзитет во 1979 година и неговиот досегашен развој претставува значајна алка во синџирот достигања во образовната, научната и културната сфера во нашето современо македонско општество. Докторските дисертации и магистерските трудови се извори на научни информации, основа врз која се надоградуваат образованието и наукатa. За нивното користење пројавуваат голем интерес научноистражувачките, просветните и други работници.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “БИБЛИОГРАФИЈА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ И ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ ОДБРАНЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – 1991 – 2016”

Your email address will not be published. Required fields are marked *