Menu Close

Бели – едно од најстарите села во кочанскиот крај

ден

За Бели до сега малку е пишувано. Ова беше доволна провокација на авторите да се зафатат со создавање на монографијата.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Оваа книга претставува презентирање на настаните во едно минато и тековно време. Во неа е направен обид да се забележат настани и личности кој дале свој придонес за селото. Даден е преглед на сите учители кои работеле во училиштето, од неговото основање до денес.
Меѓу кориците на книгата врамен е дел од историјата и просторот во кој опстојува Бели, со надеж дека и други истраживачи ќе се зафатат со поопсежни проучувања и печатење на нови трудови за нашето село. Намерата ни беше да создадеме книга која нема да биде само украс
во некоја полица, туку да побудиме интерес кај читателот да ја прочита сета.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Бели – едно од најстарите села во кочанскиот крај”

    Your email address will not be published.