Menu Close

Алгоритми на еманципација

ден

Излегувањето на жените во јавниот, политичкиот простор, можеме да ги следиме од 19 век, преку еволуцијата на женскиот активизам од поединечни здуженија со сопствена програма (најчесто со национална заднина), до обединување за опшествени промени.

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

Социјалните алгоритми можат да ни станат видливи доколку историјата ја гледаме преку призмата на „нееднаквиот развој“ и судирот на традициите: „традиционалните форми на патриархалното семејство (катун и повеќегенерациско домаќинство) се повеќе се распаѓале – но не и во Македонија и помеѓу муслиманското население – а паричното стопанство се повеќе продирало во земјоделството. Татковците веќе неможеле да заповедаат на ист начин, а одностите помеѓу младите мажи и жени рапидно се променувале и станувале послободни. Жените од селата ја губеле реалната заштита на патријархалните обичаи и се нашле меѓу патријалхален правен поредок од една страна, и неограничената слобода за експоатација од пазарот на друга страна. Трендовите на вработување на женска работна сила (…) биле условени не само од смртта на машкото население во Првата Светска војна, туку и од наглите демографски промени предизвикани од истата (…)

БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМИ / FREE DOWNLOAD

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Алгоритми на еманципација”

    Your email address will not be published.