Menu Close

Автобиографија-Григор Прличев

230 ден

Во својата Автобиографија”, Прличев на показ го изнесува целиот свој животен пат, но во исто време ја опишува и општествената положба на својот народ, како и големото влијание на грцизмот во училиштата и во црквите.

Out of stock

Исто така ова дело јасно упатува на трансформациите на големиот поет во поглед на прифаќањето на грчкиот јазик и култура во своите младешки години. До својата осумнаесета година ќе се школкува на грчки јазик, а во последните две години, негов учител е Димитрија Миладинов. Извесно време работи како учител во Тирана и со заработените пари (по наговор на своите роднини) заминува во Атина за да студира медицина….” За вистинското спознавање и одредување на местото и улогата на Григор Прличев, покрај поетското творештво, треба да се има предвид целокупната дејност како национален деец. Преку “Автобиографијата” се откриваат низа суштествени моменти од животот и работата на нашиот поет и во исто време ова дело претставува своевиден коментар на “Сердарот” напишан две и пол децении порано. Поетската дејност е проникната во општествената и таа е еден од агенсите на ангажманот на овој план.
Раде Силјан

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Автобиографија-Григор Прличев”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *